Brodogradilište Sumartin, na otoku Braču, nastalo je na stoljetnoj tradiciji sumartinskih brodograditelja i ono je danas jedno od posljednjih na Jadranu koji grade tradicionalne drvene brodove. Također, ono je ujedno i jedno od najstarijih brodogradilišta na Jadranu.

Upravo takvo naše iskustvo jamči Vam stručno servisiranje svih vrsta brodova, brodske opreme, te visoku kvalitetu brodostolarskih, mehaničkih i ostalih radova u drvu, plastici ili metalu.

Osnovna djelatnost brodogradilišta je popravak (brodoremont) i brodogradnja drvenih brodova te njihovo održavanje, zatim popravak i održavanje brodova od čelika i poliestera.

Brodogradilište u Sumartinu smješteno je na površinama od 6000 m2 na kopnu te 5000 m2 na moru te raspolaže sa sljedećim:

- operativnom obalom od 70 metara;
- tri velika navoza na kojima se mogu vaditi brodovi do 40 metara;
- hangar od 300 m2;
- radionice ukupne površine od 400 m2;
- brodograđevno-stolarska radionica;
- mehaničarska radionica;
- alatnica i gater.

brodogradiliste-sumartin.com © Falkuša, obrt za brodogradnju, Sumartin. OIB: 10843983606